PC1POPIS ČLANOVA U VAŠOJ PODRUŽNICI JOPMJESEČNO IZVJEŠĆE JOPPD-a FIN  POLUGODIŠNJE I GODINJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE