PREGOVORI IZNUTRA IV.

02.03.2017

Četvrti je sastanak predstavnika sindikata javnih službi s predstavnicima Vlade Republike Hrvatske započeo odgovorom, odnosno svojevrsnom ponudom Vlade. Ministar Tomislav Ćorić, uz ministricu Nadu Murganić, jedini ministar nazočan na sastanku, sindikatima je iznio ove stavove. Vladi je prihvatljivo sklapanje kolektivnog ugovora na kraći vremenski rok, odnosno ugovora koji bi trajao do 1. kolovoza. Ovakvim bi se rješenjem u pogledu trajanja kolektivnog ugovora izjednačile javne i državne službe. Vladi su neprihvatljivi u kolektivnom ugovoru članak 51. stavak 4. i članak 22., stavak 4. Vlada želi dokinuti važenje Dodatka Sporazumu o osnovici plaće iz 2009. i Sporazuma o dodacima na plaće u obrazovanju iz 2006. godine (prosvjetni dodatak). Vlada je neprihvatljivo zadržavanje odredbe (članak 22.) prema kojoj su izmjene ugovora moguće jedino ako ih potpišu svi sindikati-potpisnici. Vlada predlaže da se novim kolektivnim ugovorom ugovori povećanje osnovice od 2% od 1. kolovoza i obveza pregovaranja o visini osnovice u 2018. godini. Vladi je prihvatljivo jedino potpisivanje novog TKU-a na način da sve njegove odredbe budu usklađene sa zakonskim promjenama koje su se dogodile od dana njegova potpisivanja. Svemu je ovome ministar Ćorić dodao kako će Vlada na svojoj prvoj sjednici donijeti odluku o početku pregovora za nove granske kolektivne ugovore.
Nakon ministrove ponude sindikati su se povukli na konzultacije. Vilim Ribić je Vladinu ponudu ocijenio povoljnom. Sanja Šprem, voditeljica sastanka sa sindikalne strane, upozorila je na neprihvatljivost prijedloga u dijelu koji se odnosi na prosvjetni dodatak jer bi to moglo otvoriti mogućnost smanjenja plaća u obrazovanju. Željko Stipić poziva na oprez i izbjegavanje ishitrenih odluka. Stipić naglašava da bi se prije donošenja odluke moralo konzultirati i sa tijelima sindikata. Branimir Mihalinec ističe kako on ima odluku za potpisivanje ako ostanu sva postojeća prava.
Nakon konzultacija, ministar Ćorić nadopunjava svoje uvodno izlaganje dodatnim stavom Vlade koji je zaboravio spomenuti. Vladi nije prihvatljivo ugovaranje obveze isplate regresa, odnosno umjesto isplate regresa Vladi je prihvatljivo tek ugovaranje mogućnosti isplate regresa.
Nakon Ćorićeve nadopune više sudionika sa sindikalne strane ističe kako je riječ o potpuno neprihvatljivoj ponudi. Ribić naglašava kako se novim ugovorom ne mogu smanjivati postojeća prava, kako su za svako smanjenje potrebne odluke tijela i kako su čak i pravilnici o radu bolje rješenje od ponude u kojoj je izostavljen regres.
Ministar Ćorić, nakon provedenih konzultacija ističe kako je Vladi prihvatljivo zadržavanje konzumiranog prava na prosvjetni dodatak. Zahtjev za isplatom regresa Vlada uvjetuje ne povećanjem osnovice od 2%. Isplata regresa i povećanje osnovice Vladi je neprihvatljivo, naglasio je Ćorić.  Ćorić dodaje kako 300 mil. Kuna, koliko je potrebno za isplatu regresa, nije ugrađeno u ovogodišnji proračun, kako se regres nije nekoliko godina isplaćivao i kako je politika Vlade da se materijalna prava dokidaju, a novac koji je odlazi na isplatu materijalnih prava preusmjerava prema povećanju osnovice.
Stipić, referirajući se na Ćorićevo izlaganje, naglašava neprihvatljivost neisplate regresa, odnosno da ako se jedno pravo dokida onda bi druga strana trebala prihvatiti sindikalni zahtjev da se u pregovore uključi i sindikalni zahtjev za poboljšanjem članka koji se odnosi na prijevoz. Mihalinec ističe kako se radi o novom momentu jer se u razgovorima u prosincu nije spominjala neisplata regresa. Štoviše, naglasio je Mihalinec, isplatu regresa predviđali su čak i pravilnici o radu.
Nakon što je više sindikalnih predstavnika argumentirano osporavalo neisplatu regresa, ministar Ćorić je iznio stav Vlade prema kojem regres može biti ugovore, ali osnovica plaće od 1. kolovoza neće biti povećana.
Ivica Babić naglašava kako je njegovu sindikatu neprihvatljivo mijenjanje regresa za osnovicu, dok Vilim Ribić ističe kako se ipak radi o udaru na plaće u vrijeme ekonomskog prosperiteta.
Tekst novog Temeljnog kolektivnog ugovora u ponedjeljak 6. ožujka bit će ponuđen sindikatima na parafiranje. Nekoliko dana kasnije upriličit će se i potpisivanje novog TKU-a.