Sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu Preporod osigurava besplatnu pravnu pomoć svojim članovima.

Svakog radnog dana u vremenu 14 - 17 sati možete nazvati telefon sindikata (01 / 4814 - 001) i na vaša će pitanja odgovoriti gospođa Milka Rodić.  

E-mail: pravo@sindikat-preporod.hr