REDMET: VISINA DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U RH

Vezano za mnogobrojne upite o visini dnevnice za službena putovanja u zemlji u 2014. i 2015. godini odgovaram:
1. Dnevnica iznosi 170, 00 kuna , a temeljem  članka 64. stavka 2. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.
2. Poslodavci koji isplaćuju dnevnicu visini  od 150,00 kuna pozivajući se na Dodatak I i Dodatak II Temeljnog kolektivnog ugovora postupaju nepropisno, a razlozi tome su slijedeći:

  • Dodatak I TKU-a je bio na snazi za 2012. i 2013.godinu jer su ga potpisali svi potpisnici TKU-a.
  • Dodatak II TKU-a, zaključen 10.prosinca 2013. nije stupio na snagu jer ga, sukladno članku 22. stavku 4. TKU-a ,  nisu popisali svi potpisnici TKU-a.

3. Prema tome, dnevnica se ima isplaćivati sukladno odredbi članka 64.stavku 2. TKU-a u visini 170,00 kuna.

Milka Rodić, pravnica Sindikata