Piše: Živana Šušak Živković  dalmatiskiportal.hr  14.11.2018. Zbog hvalevrijedne inicijative da vukovarski školarci dođu u Split, profesorica Ekonomske škole Suzana Kačić Bartulović je završila pred Etičkim povjerenstvom! Prijavila ju je ravnateljica te

Više