Isplata plaće za prosinac 2017. izvršit će se u srijedu 10. siječnja 2018.

29.12.2017

Datum isplate plaće za prosinac 2017. bit će u srijedu 10. siječnja 2018.

NAPOMENA 1:

Materijalna prava i druge naknade koji su bili ugovoreni Kolektivnim ugovorom za zaposlenike zc osnovnoškolskim ustanovama i Kolektivnim ugovororn za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (Narodne novine, broj 39/17) isplatit će se za mjesec prosinac 2017. godine u visini i na način na koji su bili ugovoreni.

NAPOMENA 2:

Dana 7. prosinca 2017. godine zaključen je novi Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj 128/17 daije u tekstu: TKU), koji se primjenjuje počevši od 1. prosinca 2017. godine. Novi TKU, između ostalog, definira pravo zaposlenika na naknadu troškova prijevoza za dolazak na posao i povratak s posla na drukčiji način u odnosu na prethodni TKU. Posebno skrećemo pažnju na stavak 16. članka 66. TKU-a kojim je utvrđeno da se naknada troškova prijevoza isplaćuje najkasnije do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec, što znači da se više ne isplaćuju akontacije za međumjesni prijevoz u visini 50%. Također treba napomenuti da je za tumačenje odredbi TKU-a nadležno Zajedničko povjerenstvo od kojeg treba zatražiti tumačenje ukoliko je pojedina odredba TKU-a dvojbena.

pla