Provedba istraživanja o razlozima napuštanja nastavničke profesije, namjere napuštanja i ostanka u profesiji kod srednjoškolskih nastavnika/ca u RH

Poštovane kolegice i kolege, u svrhu izrade doktorskog rada pod nazivom „Rodne razlike i ključni prediktori namjere napuštanja nastavničke profesije kod srednjoškolskih nastavnika“ na Poslijediplomskom doktorskom studiju sociologije (FFZG) provodim

Continue